Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 365 | Str. 1 / 69


Uni / Názov projektu Kvalita
Národohospodárska politika - 2.ročník VŠEMVS (otázky, odpovede, teória)
100,0 %
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0 %
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0 %
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0 %
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0 %
Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy
100,0 %
Krízový manažment - 30 okruhov otázok pre 2.ročník Mgr.
100,0 %
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0 %
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0 %
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0 %
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6 %
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5 %
Testy na predmet Podnikové hospodárstvo
98,3 %
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3 %
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2 %
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9 %
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8 %
Využitie expertných systémov v praxi
97,8 %
Národohospodárska politika - online test (1. časť, 28 otázok)
97,4 %
Popíšte súčasnú úroveň kľúčových kompetencií a zručností zamestnancov štátnej a verejnej služby a navrhnite opatrenia na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov.
97,4 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: