Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 372 | Str. 2 / 69


Uni / Názov projektu Kvalita
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0 %
Podnikové financie - poznámky z prednášok
96,7 %
Regionálny rozvoj a regionálna politika
96,7 %
Finančný manažment (81 tém ako napr. Charakterizujte finančný manažment ako subsystém manažmentu ekonomického subjektu...)
96,5 %
Všeobecné hospodárske dejiny - Hospodárska situácia v Československu po prvej svetovej vojne
96,4 %
Kultúra v kontexte medzinárodného podnikania, špecifiká pri obchodných rokovaniach s Čínou a Japonskom
96,4 %
Stratégia v cestovnej kancelárii PeTraVel
96,4 %
Manažment platobného styku
96,3 %
Založenie malého podniku
96,0 %
Základná klasifikácia poistení
95,9 %
Seminárna práca z predmetu Ekonomické analýzy - Analýza nákladov
95,8 %
Štátna pomoc pre malé a stredné podniky v SR
95,8 %
Riziká súvisiace s veľkosťou a štruktúrou dlhu
95,5 %
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4 %
Úloha a spôsob tvorby stratégie organizácie v podmienkach hospodárskej turbulencie
95,2 %
Tvorba marketingovej stratégie
95,2 %
Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa
95,2 %
Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment
95,0 %
Teória riadenie a organizácia verejnej správy - Systém kontroly vo Verejnej Správe
95,0 %
Národohospodárska politika - online test (2. časť, 24 otázok)
94,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: