Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 141 | Str. 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita
Princíp činnosti a konštrukcia meteokanálov rádiolokátorov systému riadenia letovej prevádzky
100,0 %
Závislosť základných takticko-technických charakteristík radaru na jeho energetických a signálových parametroch.
100,0 %
Stratégia penziónu Stoh - semestrálny projekt z predmetu Strategický manažment (prípadová štúdia)
100,0 %
Kultúra organizácie - hodnoty, normy, presvedčenie a ich význam pre kvalitu práce v organizácii
99,2 %
Zahraničný obchod SR a jeho vývoj v posledných rokoch
98,8 %
Základné stavy a situácie z hľadiska bezpečnosti štátu
97,8 %
Vplyv organizačných zmien na atmosféru pracoviska v ozbrojených silách Slovenskej republiky
97,1 %
Fyzika v príkladoch - skriptá
96,8 %
Personálny lízing významný faktor zamestnanosti
95,7 %
Projekt "databáza vedomostného manažmentu" v podmienkach OS SR
95,6 %
Konštrukcia a princíp činnosti prijímačov satelitnej navigácie, aktuálne trendy
95,5 %
Spoločnosť zo sociologického náhľadu
95,3 %
Semestrálna práca na tému "Moderná škola manažmentu"
94,9 %
Krízový manažment - plánovanie ochrany pred požiarmi
94,9 %
Plánovanie vzdelávania zamestnancov
94,1 %
Spôsoby prípravy a prijatia rozhodnutia
93,4 %
Manažérstvo rizika v projektovom riadení v podmienkach OS SR
92,3 %
Riešenie problému nezamestnanosti rizikových skupín na Slovensku
92,3 %
USA vs SVK - Financie na armádu
91,9 %
Preplňovanie spaľovacích motorov, turbodúchadlo
91,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: