Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 302 | Str. 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0 %
Postavenie starších žien na trhu práce a formy ich diskriminácie
99,2 %
Komparácia daňových systémov v EÚ
97,4 %
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
96,4 %
Väzba - diplomová práca
95,8 %
Teória štátu a práva
95,4 %
Politické systémy krajín západnej Európy
95,0 %
Medzinárodné právo súkromné 2
94,8 %
Zákon o sociálnom poistení k 1.1.2008
94,7 %
Dôchodková reforma v Slovenskej republike
93,6 %
Psychológia osobnosti - schopnosti a inteligencia
93,5 %
Verejná politika - štátnicové otázky
93,2 %
Rodová rovnosť - Diskriminácia na trhu práce
93,0 %
Trestné právo hmotné 1 (vypracované otázky)
92,9 %
Filozofia práva (53 vypracovaných otázok)
92,9 %
Súkromný sektor
92,8 %
Aristotelove delenie spoločnosti
92,8 %
Teória práva (Právo a právne vedy, Smery v právnom myslení, Pôsobenie práva v spoločnosti, Rôzne aspekty práva...)
92,6 %
Vypracované otázky z predmetu Verejná správa
92,4 %
Vypracované skúškové otázky - Právne dejiny Slovenska 1
92,3 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: