Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 273 | Str. 1 / 64


Uni / Názov projektu Kvalita
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0 %
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0 %
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0 %
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0 %
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0 %
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0 %
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0 %
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0 %
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0 %
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0 %
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0 %
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9 %
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8 %
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8 %
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4 %
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2 %
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8 %
Stravovanie seniorov v kontexte kvality života
98,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: