Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 277 | Str. 1 / 64


Uni / Názov projektu Kvalita
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0 %
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0 %
Metodológia výskumu v sociálnej práci (45 vypracovaných otázok)
100,0 %
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0 %
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0 %
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0 %
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0 %
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0 %
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0 %
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0 %
Sociálna politika I. (základné pojmy, sociálne správanie, prvotná akumulácia kapitálu...)
100,0 %
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0 %
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0 %
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0 %
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0 %
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0 %
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0 %
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0 %
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: