Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 505 | Str. 1 / 26


Uni / Názov projektu Kvalita
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0 %
Právne a inštitucionálne postavenie agentúry Frontex
100,0 %
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0 %
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
100,0 %
Športové podujatia, divácke násilie a činnosť polície
100,0 %
Občianske právo - Vznik právnych úkonov/návrh na uzatvorenie zmluvy
99,5 %
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5 %
Orgány verejnej správy na úseku zdravotníctva
99,2 %
Ekonomika Bratislavského samosprávneho kraja
99,1 %
Operačné systémy (úlohy, funkcie a druhy operačných systémov)
99,0 %
Náboženstvo ako forma spoločenského vedomia
98,9 %
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9 %
Formovanie štátnych hraníc SR v období rokov 1918 - 1945
98,9 %
Preventívna metóda verejno - poriadkovej činnosti
98,8 %
Právomoci prezidenta Slovenskej republiky
98,6 %
Základné funkcie služby dopravnej polície
98,6 %
Domáce násilie a práva dieťaťa v Slovenskej republike
98,5 %
Právo na život - trest smrti sa zakazuje
98,5 %
Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp
98,5 %
Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003
98,5 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: