Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 622 | Str. 1 / 32


Uni / Názov projektu Kvalita
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0 %
Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku
100,0 %
Klasifikácia technických odborov vo vzťahu k sústave študijných a učebných odborov
100,0 %
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5 %
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
99,0 %
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0 %
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6 %
Trh a trhový mechanizmus - Mikroekonómia
97,4 %
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2 %
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6 %
Metodika záujmovej činnosti
96,5 %
Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)
96,4 %
Pedagogická psychológia - Diagnostika porúch učenia
96,2 %
Skriptá z predmetu Podniková ekonomika
96,2 %
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0 %
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
95,8 %
Psychológia práce - skriptá
95,8 %
Pedagogika voľného času
95,8 %
Adolescencia (ČASOVÉ ČLENENIE ADOLESCENCIÍ PODĽA VEKU, SEXUÁLNY VÝVOJ /RANÁ ADOLESCENCIA/...)
95,4 %
Cena a cenová politika
95,2 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: