Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 614 | Str. 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0 %
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5 %
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0 %
Seminárna práca na tému Ekonomika podniku
98,6 %
Trh a trhový mechanizmus - Mikroekonómia
97,4 %
Přednášky - Technológia vzdelávania
97,2 %
Vedenie účtovníctva - podnikateľský plán
96,6 %
Metodika záujmovej činnosti
96,5 %
Skriptá z predmetu Podniková ekonomika
96,2 %
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0 %
Pedagogika voľného času
95,8 %
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
95,8 %
Psychológia práce - skriptá
95,8 %
Cena a cenová politika
95,2 %
Prednášky z predmetu Všeobecná didaktika
94,5 %
Kreativita = Tvořivost
94,2 %
Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine
94,0 %
Biológia - charakterizujte zdravie, napíšte základný fyziologický tvar chrbtice...
93,7 %
Biológia mladeže a školská hygiena (charakteristika zdravia, infekčné ochorenia, ...)
93,7 %
Všobecná psychológia otázky (80 otázok s označenými správnymi odpoveďami)
93,4 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: