Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 786 | Str. 1 / 190


Uni / Názov projektu Kvalita
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0 %
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0 %
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0 %
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0 %
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0 %
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0 %
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0 %
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0 %
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0 %
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0 %
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0 %
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0 %
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0 %
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0 %
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0 %
Vplyv úrokovej sadzby EURIBOR, objemu LTRO a cien vybraných komodít na menový pár EURUSD
100,0 %
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0 %
Analýza Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie Bratislava
100,0 %
Porovnanie potenciálu ponuky a výkonov OPS v SR a EÚ
100,0 %
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: