Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 3 774 | Str. 2 / 189


Uni / Názov projektu Kvalita
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0 %
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0 %
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0 %
Možnosti tvorby a implementácie elektronického obchodu
100,0 %
Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)
100,0 %
Marketingová organizačná štruktúra podniku (Strategický marketing)
100,0 %
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0 %
Migračná poltika EU (TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MIGRÁCIE, MEDZINÁRODNÝ POHYB PRACOVNÝCH SÍL, MIGRAČNÉ POLITIKY ŠTÁTOV EÚ)
100,0 %
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0 %
ŠTATISTIKA ZAMESTNANOSŤ CELKOVÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI
100,0 %
Medzinárodné porovnanie vzdelania vybraných krajín
100,0 %
Prechod od funkčného riadenia k procesnému riadeniu
100,0 %
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť SR
100,0 %
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0 %
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0 %
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0 %
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0 %
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0 %
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0 %
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: