Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 145 | Str. 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0 %
Základy práva + e-učebnica Dušan Čurila - Právne odvetvia slovenského práva
98,1 %
Optimalizácia podnikových procesov
97,1 %
Spoločná obchodná politika EÚ
96,8 %
Ochrana životného prostredia
96,6 %
Hospodárske problémy krajín Tretieho sveta na príklade vybranej krajiny (ERITREA)
95,9 %
Biomasa, podnikateľský zámer
95,9 %
Riadenie obchodného rizika
95,3 %
Definícia Inflácie
94,1 %
Analýza stavu podnikateľského prostredia v Slovenskej republike
94,0 %
Firemná identita (Corporate identity) ako východisko public relation
93,4 %
Národohospodárska politika - vypracované otázky na skúšku
92,3 %
Charakteristika značky Škoda
91,6 %
Prednášky z predmetu Distribučný systém a logistika
90,6 %
Charakteristika značky T-Com
90,6 %
Medzinárodný obchod - vypracované okruhy na skúšku
90,4 %
Všeobecná ekonomická teória (materiál)
90,3 %
Podnikové hospodárstvo - scan poznámok
90,1 %
Tovaroznalectvo - vypracované témy
89,8 %
ÚČTOVNÍCTVO 1 - teória
89,7 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: