Registrácia | Prihlásiť
« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 967 | Str. 1 / 49


Uni / Názov projektu Kvalita
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0 %
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0 %
Manažerská komunikácia od doc.Ing. Ľudmila NAGYOVÁ, PhD.
100,0 %
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0 %
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0 %
Ponuka systémov e-personalistiky (riadenie ľudského kapitálu)
100,0 %
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0 %
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0 %
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0 %
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0 %
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0 %
Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska)
100,0 %
Informatická výchova v primárnom vzdelávaní 1 (profesorka Karasová)
100,0 %
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9 %
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8 %
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7 %
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4 %
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí
99,1 %
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0 %
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6 %

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Na stranu: Str.: